Home

Zaak F-87/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 januari 2013 — Wahlström/Frontex (Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd — Artikel 8 RAP — Procedure — Schending van wezenlijke vormvoorschriften — Bevoegdheid)

Zaak F-87/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 januari 2013 — Wahlström/Frontex (Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd — Artikel 8 RAP — Procedure — Schending van wezenlijke vormvoorschriften — Bevoegdheid)

25.5.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 147/32


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 januari 2013 — Wahlström/Frontex

(Zaak F-87/11)(1)

(Openbare dienst - Tijdelijk functionaris - Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd - Artikel 8 RAP - Procedure - Schending van wezenlijke vormvoorschriften - Bevoegdheid)

2013/C 147/57

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Kari Wahlström (Alimos, Griekenland) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (vertegenwoordigers: S. Vuorensola en H. Caniard, gemachtigden, en D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om de overeenkomst van tijdelijk functionaris van de verzoekende partij niet te verlengen

Dictum

1)

Het besluit van de uitvoerend directeur van het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie van 10 december 2010 om Wahlströms overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen, wordt nietig verklaard.

2)

Het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie wordt verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van Wahlström.