Home

Zaak F-26/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 november 2011 — AC/Raad

Zaak F-26/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 november 2011 — AC/Raad

12.5.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/40


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 november 2011 — AC/Raad

(Zaak F-26/11)(1)

2012/C 138/103

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.