Home

Zaak F-7/11: Beroep ingesteld op 2 februari 2011 — AX/ECB

Zaak F-7/11: Beroep ingesteld op 2 februari 2011 — AX/ECB

21.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 152/33


Beroep ingesteld op 2 februari 2011 — AX/ECB

(Zaak F-7/11)

2011/C 152/58

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: AX (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de ECB om verzoeker met ingang van 5 augustus 2010 te schorsen en vordering tot schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de ECB van 4 augustus 2010 om verzoeker met ingang van 5 augustus 2010 te schorsen nietig verklaren;

dientengevolge, gelasten dat verzoeker volledig in zijn functie wordt hersteld, met de nodige publiciteit met het oog op het herstel van zijn goede naam;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade die verzoeker heeft geleden, welke ex aequo et bono op 20 000 EUR wordt begroot;

de ECB verwijzen in de kosten van de procedure.