Home

Zaak T-192/11: Beroep ingesteld op 31 maart 2011 - Seka Yapo e.a./Raad

Zaak T-192/11: Beroep ingesteld op 31 maart 2011 - Seka Yapo e.a./Raad

Beroep ingesteld op 31 maart 2011 - Seka Yapo e.a./Raad

(Zaak T-192/11)

Partijen

Verzoekende partijen: Anselme Seka Yapo (Abidjan, Ivoorkust), Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan), Blé Brunot Dogbo (Abidjan), Gagbei Faussignaux Vagba (Abidjan), Georges Guiai Bi Poin (Abidjan), Affro (Abidjan), Kassaraté Tiapé (Abidjan); en Philippe Mangou (Abidjan) (vertegenwoordiger: J.-C. Tchikaya, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

Verzoekers concluderen dat het het Gerecht behage:

- besluit 2011/18/GBVB van de Raad van 14 januari 2011 tot wijziging van besluit 2010/656/GBVB van de Raad tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust en verordening (EU) nr. 25/2011 van de Raad van 14 januari 2011 tot wijziging van verordening (EG) nr. 560/2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust nietig te verklaren, voor zover zij betrekking hebben op verzoekers;

- de Raad in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten van de verzoekende partijen komen in wezen overeen met die welke zijn aangevoerd in zaak T-118/11, Attey/Raad.

--------------------------------------------------