Home

Zaak C-168/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 6 april 2011 - Manfred Beker en Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

Zaak C-168/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 6 april 2011 - Manfred Beker en Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 6 april 2011 - Manfred Beker en Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

(Zaak C-168/11)

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Manfred Beker en Christa Beker

Verwerende partij: Finanzamt Heilbronn

Prejudiciële vraag

Staat artikel 56 EG in de weg aan de regeling van een lidstaat, op grond waarvan - in overeenstemming met bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting - in het geval van onbeperkt belastingplichtigen van wie de buitenlandse inkomsten in de staat waaruit zij afkomstig zijn, worden onderworpen aan een met de binnenlandse inkomstenbelasting overeenstemmende belasting, de buitenlandse belasting aldus met de binnenlandse inkomstenbelasting op de inkomsten uit die staat wordt verrekend, dat de binnenlandse inkomstenbelasting die resulteert uit de oplegging van de aanslag op het belastbare inkomen - met inbegrip van de buitenlandse inkomsten -, wordt opgesplitst volgens de verhouding tussen deze buitenlandse inkomsten en de som van de inkomsten, en dus zonder rekening te houden met bijzondere uitgaven en buitengewone lasten als kosten in de privésfeer of kosten ingevolge de persoonlijke of gezinssituatie?

--------------------------------------------------