Home

Zaak C-225/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 13 mei 2011 - Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

Zaak C-225/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 13 mei 2011 - Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 13 mei 2011 - Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

(Zaak C-225/11)

Verwijzende rechter

Upper Tribunal (Finance & Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Verwerende partij: Able UK Ltd

Prejudiciële vraag

Moet artikel 151, lid 1, sub c, van de btw-basisrichtlijn [1] aldus worden uitgelegd dat de ontmanteling in het VK van verouderde schepen van de US Navy voor het US Department of Transportation Maritime Administration is vrijgesteld in één van de hiernavolgende omstandigheden of in allebei:

a) wanneer deze dienst niet is verricht voor een onderdeel van de strijdkrachten van een NAVO-lid die deelnemen aan de gemeenschappelijke defensie-inspanning of voor het hen begeleidende burgerpersoneel;

b) wanneer deze dienst niet is verricht voor een onderdeel van de strijdkrachten van een NAVO-lid die zijn gestationeerd in het VK of het VK bezoeken of voor het hen begeleidende burgerpersoneel?

[1] Richtlijn 2006/112/EG van de Raad. PB L 347, blz. 1.

--------------------------------------------------