Home

Zaak T-66/11: Arrest van het Gerecht van 31 januari 2013 — Present-Service Ullrich/BHIM — Punt Nou (babilu) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk babilu — Ouder gemeenschapswoordmerk BABIDU — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke diensten — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/200” )

Zaak T-66/11: Arrest van het Gerecht van 31 januari 2013 — Present-Service Ullrich/BHIM — Punt Nou (babilu) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk babilu — Ouder gemeenschapswoordmerk BABIDU — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke diensten — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/200” )

16.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 79/13


Arrest van het Gerecht van 31 januari 2013 — Present-Service Ullrich/BHIM — Punt Nou (babilu)

(Zaak T-66/11)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk babilu - Ouder gemeenschapswoordmerk BABIDU - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Soortgelijke diensten - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/200)

2013/C 79/22

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG (Erlangen, Duitsland) (vertegenwoordigers: A Graf von Kalckreuth en I. Stein, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: P. Bullock, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Punt Nou, SL (Valencia, Spanje) (vertegenwoordiger: I. Sempere Massa, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 19 november 2010 (zaak R 773/2010-2) inzake een oppositieprocedure tussen Punt-Nou, SL en Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Present Service Ullrich GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.