Home

Zaak T-217/11: Arrest van het Gerecht van 29 april 2015 — Staelen/Ombudsman („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Afhandeling door de Ombudsman van een klacht over het beheer van een lijst van geschikte kandidaten van een algemeen vergelijkend onderzoek — Onderzoeksbevoegdheden — Zorgvuldigheidsplicht — Verlies van een kans — Immateriële schade”)

Zaak T-217/11: Arrest van het Gerecht van 29 april 2015 — Staelen/Ombudsman („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Afhandeling door de Ombudsman van een klacht over het beheer van een lijst van geschikte kandidaten van een algemeen vergelijkend onderzoek — Onderzoeksbevoegdheden — Zorgvuldigheidsplicht — Verlies van een kans — Immateriële schade”)

15.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/27


Arrest van het Gerecht van 29 april 2015 — Staelen/Ombudsman

(Zaak T-217/11)(1)

((„Niet-contractuele aansprakelijkheid - Afhandeling door de Ombudsman van een klacht over het beheer van een lijst van geschikte kandidaten van een algemeen vergelijkend onderzoek - Onderzoeksbevoegdheden - Zorgvuldigheidsplicht - Verlies van een kans - Immateriële schade”))

(2015/C 198/35)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Claire Staelen (Bridel, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk L. Levi, M. Vandenbussche en A. Blot, vervolgens F. Wies en A. Hertzog en ten slotte V. Olana, advocaten)

Verwerende partij: Europese Ombudsman (vertegenwoordigers: G. Grill, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Beroep tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden als gevolg van de afhandeling door de Europese Ombudsman van haar klacht over het slechte beheer van de lijst van geschikte kandidaten na algemeen vergelijkend onderzoek EUR/A/151/98, waarop zij als geslaagde kandidate vermeld stond

Dictum

1)

De Europese Ombudsman wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 7 000 EUR aan Staelen.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Ombudsman draagt de helft van zijn eigen kosten alsmede de helft van de kosten van Staelen.

4)

Staelen draagt de helft van haar eigen kosten alsmede de helft van de kosten van de Ombudsman.