Home

Zaak T-470/11: Arrest van het Gerecht van 29 april 2015 — Total en Elf Aquitaine/Commissie („Mededinging — Markt van methacrylaat — Geldboeten — Hoofdelijke aansprakelijkheid van moedermaatschappijen en hun dochteronderneming voor het inbreuk opleverende gedrag van deze laatste — Onmiddellijke en volledige betaling van de geldboete door de dochteronderneming — Verlaging van het bedrag van de geldboete van de dochteronderneming bij een arrest van het Gerecht — Brieven van de Commissie waarbij van de moedermaatschappijen betaling wordt geëist van het bedrag dat de Commissie aan de dochteronderneming heeft terugbetaald, vermeerderd met vertragingsrente — Beroep tot nietigverklaring — Handeling waartegen kan worden opgekomen — Ontvankelijkheid — Vertragingsrente”)

Zaak T-470/11: Arrest van het Gerecht van 29 april 2015 — Total en Elf Aquitaine/Commissie („Mededinging — Markt van methacrylaat — Geldboeten — Hoofdelijke aansprakelijkheid van moedermaatschappijen en hun dochteronderneming voor het inbreuk opleverende gedrag van deze laatste — Onmiddellijke en volledige betaling van de geldboete door de dochteronderneming — Verlaging van het bedrag van de geldboete van de dochteronderneming bij een arrest van het Gerecht — Brieven van de Commissie waarbij van de moedermaatschappijen betaling wordt geëist van het bedrag dat de Commissie aan de dochteronderneming heeft terugbetaald, vermeerderd met vertragingsrente — Beroep tot nietigverklaring — Handeling waartegen kan worden opgekomen — Ontvankelijkheid — Vertragingsrente”)

15.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/27


Arrest van het Gerecht van 29 april 2015 — Total en Elf Aquitaine/Commissie

(Zaak T-470/11)(1)

((„Mededinging - Markt van methacrylaat - Geldboeten - Hoofdelijke aansprakelijkheid van moedermaatschappijen en hun dochteronderneming voor het inbreuk opleverende gedrag van deze laatste - Onmiddellijke en volledige betaling van de geldboete door de dochteronderneming - Verlaging van het bedrag van de geldboete van de dochteronderneming bij een arrest van het Gerecht - Brieven van de Commissie waarbij van de moedermaatschappijen betaling wordt geëist van het bedrag dat de Commissie aan de dochteronderneming heeft terugbetaald, vermeerderd met vertragingsrente - Beroep tot nietigverklaring - Handeling waartegen kan worden opgekomen - Ontvankelijkheid - Vertragingsrente”))

(2015/C 198/36)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Total SA (Courbevoie, Frankrijk) en Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Noël-Baron en É. Morgan de Rivery en vervolgens É. Morgan de Rivery en E. Lagathu, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Mongin en V. Bottka, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van de brieven van de Commissie BUDG/DGA/C4/BM/s746396, van 24 juni 2011, en BUDG/DGA/C4/BM/s812886, van 8 juli 2011, of, subsidiair, tot verlaging van de geëiste bedragen, of, meer subsidiair, tot nietigverklaring van de van Elf Aquitaine geëiste vertragingsrente ten bedrage van 3 1 3 12 114,58 EUR, tot betaling waarvan Total ten belope van 1 9 1 91 296,03 EUR hoofdelijk gehouden is

Dictum

1)

De brieven van de Commissie BUDG/DGA/C4/BM/s746396, van 24 juni 2011, en BUDG/DGA/C4/BM/s812886, van 8 juli 2011, worden nietig verklaard voor zover de Europese Commissie daarbij van Elf Aquitaine SA vertragingsrente ten bedrage van 3 1 3 12 114,58 EUR heeft gevorderd, tot betaling waarvan Total SA ten belope van 1 9 1 91 296,03 EUR hoofdelijk gehouden was.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Commissie zal twee vijfde van de kosten van Total en Elf Aquitaine en drie vijfde van haar eigen kosten dragen. Total en Elf Aquitaine zullen drie vijfde van hun eigen kosten en twee vijfde van de kosten van de Commissie dragen.