Home

Gevoegde zaken T-479/11 en T-157/12: Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – Frankrijk en IFP Énergies nouvelles/Commissie [„Staatssteun — Olie-onderzoek — Impliciete en onbeperkte staatsgarantie die aan het Institut Français du Pétrole (IFP) is verleend door daaraan de status van overheidsinstelling met een industrieel of commercieel karakter (‚établissement public à caractère industriel et commercial’ of ‚EPIC’) toe te kennen — Voordeel — Vermoeden van een voordeel”]

Gevoegde zaken T-479/11 en T-157/12: Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – Frankrijk en IFP Énergies nouvelles/Commissie [„Staatssteun — Olie-onderzoek — Impliciete en onbeperkte staatsgarantie die aan het Institut Français du Pétrole (IFP) is verleend door daaraan de status van overheidsinstelling met een industrieel of commercieel karakter (‚établissement public à caractère industriel et commercial’ of ‚EPIC’) toe te kennen — Voordeel — Vermoeden van een voordeel”]

11.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 251/20


Arrest van het Gerecht van 26 mei 2016 – Frankrijk en IFP Énergies nouvelles/Commissie

(Gevoegde zaken T-479/11 en T-157/12)(1)

([„Staatssteun - Olie-onderzoek - Impliciete en onbeperkte staatsgarantie die aan het Institut Français du Pétrole (IFP) is verleend door daaraan de status van overheidsinstelling met een industrieel of commercieel karakter (‚établissement public à caractère industriel et commercial’ of ‚EPIC’) toe te kennen - Voordeel - Vermoeden van een voordeel”])

(2016/C 251/20)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Franse Republiek (vertegenwoordigers: aanvankelijk E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha en J. Gstalter, vervolgens E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter en S. Menez, daarna G. de Bergues, S. Menez, D. Colas en J. Bousin, en ten slotte G. de Bergues, D. Colas en J. Bousin, gemachtigden) (zaak T-479/11) en IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, Frankrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk É. Morgan de Rivery en A. Noël-Baron, en vervolgens É. Morgan de Rivery en E. Lagathu, advocaten) (zaak T-157/12)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Stromsky, D. Grespan en K. Talabér-Ritz, gemachtigden)

Voorwerp

Op artikel 263 VWEU gebaseerd beroep, strekkende tot nietigverklaring van besluit 2012/26/EU van de Commissie van 29 juni 2011 betreffende steunmaatregel C 35/08 (ex NN 11/08) door Frankrijk aan het Institut Français du Pétrole toegekend (PB 2012, L 14, blz. 1)

Dictum

1)

Artikel 1, leden 3 tot en met 5, en de artikelen 2 tot en met 12 van besluit 2012/26/EU van de Commissie van 29 juni 2011 betreffende steunmaatregel C 35/08 (ex NN 11/08) door Frankrijk aan het Institut Français du Pétrole toegekend, worden nietig verklaard.

2)

De beroepen worden verworpen voor het overige.

3)

De Europese Commissie draagt twee derde van haar eigen kosten in de zaken T-479/11 en T-157/12 en twee derde van de kosten van de Franse Republiek en IFP Énergies nouvelles.

4)

De Franse Republiek draagt een derde van haar eigen kosten en een derde van de kosten van de Commissie in zaak T-479/11.

5)

IFP Énergies nouvelles draagt een derde van haar eigen kosten en een derde van de kosten van de Commissie in zaak T-157/12.