Home

Zaak T-555/11: Arrest van het Gerecht van 13 november 2012 — tesa/BHIM — Superquímica (tesa TACK) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tesa TACK — Ouder nationaal beeldmerk TACK Ceys — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

Zaak T-555/11: Arrest van het Gerecht van 13 november 2012 — tesa/BHIM — Superquímica (tesa TACK) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tesa TACK — Ouder nationaal beeldmerk TACK Ceys — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

22.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 399/21


Arrest van het Gerecht van 13 november 2012 — tesa/BHIM — Superquímica (tesa TACK)

(Zaak T-555/11)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tesa TACK - Ouder nationaal beeldmerk TACK Ceys - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2012/C 399/37

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: tesa SE (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: F. Schwab, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: A. Folliard-Monguiral en O. Mondéjar Ortuño, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: La Superquímica, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spanje) (vertegenwoordiger: A. Canela Giménez, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 5 juli 2011 (zaak R 866/2010 1) inzake een oppositieprocedure tussen La Superquímica, SA en tesa SE

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

tesa SE wordt verwezen in de kosten.