Home

Zaak T-563/11: Arrest van het Gerecht van 13 september 2013 — Anhouba/Raad ( „Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Bewijslast — Kennelijke beoordelingsfout — Recht van verweer — Motiveringsplicht — Verstekprocedure — Verzoek om tussenkomst — Afdoening zonder beslissing” )

Zaak T-563/11: Arrest van het Gerecht van 13 september 2013 — Anhouba/Raad ( „Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Bewijslast — Kennelijke beoordelingsfout — Recht van verweer — Motiveringsplicht — Verstekprocedure — Verzoek om tussenkomst — Afdoening zonder beslissing” )

26.10.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/24


Arrest van het Gerecht van 13 september 2013 — Anhouba/Raad

(Zaak T-563/11)(1)

(Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen tegen Syrië - Bevriezing van tegoeden en economische middelen - Bewijslast - Kennelijke beoordelingsfout - Recht van verweer - Motiveringsplicht - Verstekprocedure - Verzoek om tussenkomst - Afdoening zonder beslissing)

2013/C 313/48

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Issam Anhouba (Homs, Syrië) (vertegenwoordigers: M. A. Bastin, J. M. Salva en J. N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk R. Liudvinaviciute-Cordeiro en M.-M. Joséphidès, vervolgens R. Liudvinaviciute-Cordeiro en A. Vito, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, beroep tot nietigverklaring van besluit 2011/522/GBVB van de Raad van 2 september 2011 houdende wijziging van besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB L 228, blz. 16), van besluit 2011/628/GBVB van de Raad van 23 september 2011 houdende wijziging van besluit 2011/273/GBVB (PB L 247, blz. 17), van besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van besluit 2011/273/GBVB (PB L 319, blz. 56), van verordening (EU) nr. 878/2011 van de Raad van 2 september 2011 tot wijziging van verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB L 228, blz. 1), en van verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van verordening (EU) nr. 442/2011 (PB L 16, blz. 1), voor zover de naam van verzoeker is opgenomen op de lijst van personen op wie de beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn, en, anderzijds, vordering tot vergoeding van de beweerde schade

Dictum

1.

Op het verzoek om tussenkomst van de Europese Commissie behoeft niet te worden beslist.

2.

Het beroep wordt verworpen.

3.

Issam Anbouba wordt verwezen in zijn eigen kosten.