Home

Zaak T-598/11: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2013 — MPDV Mikrolab/BHIM (Lean Performance Index) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Lean Performance Index — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

Zaak T-598/11: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2013 — MPDV Mikrolab/BHIM (Lean Performance Index) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Lean Performance Index — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

3.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 225/73


Arrest van het Gerecht van 12 juni 2013 — MPDV Mikrolab/BHIM (Lean Performance Index)

(Zaak T-598/11)(1)

(Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Lean Performance Index - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2013/C 225/162

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Duitsland) (vertegenwoordiger: W. Göpfert, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: G. Marten en R. Pethke, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 15 september 2011 (R 131/2011-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Lean Performance Index als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

MPDV Mikrolab GmbH wordt verwezen in de kosten.