Home

Zaak T-605/11: Arrest van het Gerecht van 10 december 2014 — Novartis/BHIM — Dr Organic (BIOCERT) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor het gemeenschapswoordmerk BIOCERT — Ouder nationaal woordmerk BIOCEF — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” ]

Zaak T-605/11: Arrest van het Gerecht van 10 december 2014 — Novartis/BHIM — Dr Organic (BIOCERT) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor het gemeenschapswoordmerk BIOCERT — Ouder nationaal woordmerk BIOCEF — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” ]

2.2.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 34/32


Arrest van het Gerecht van 10 december 2014 — Novartis/BHIM — Dr Organic (BIOCERT)

(Zaak T-605/11)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor het gemeenschapswoordmerk BIOCERT - Ouder nationaal woordmerk BIOCEF - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 034/35)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Novartis AG (Bazel, Zwitserland) (vertegenwoordiger: M. Douglas, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Dr Organic Ltd (Swansea, Verenigd Koninkrijk)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 28 september 2011 (zaak R 1030/2010-4), betreffende een oppositieprocedure tussen Novartis AG en Dr Organic Ltd.

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 september 2011 (zaak R 1030/2010-4) wordt vernietigd.

2)

Het BHIM wordt verwezen in de kosten.