Home

Zaak T-414/11: Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/BHIM — Gervais Danone (Active) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing” )

Zaak T-414/11: Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/BHIM — Gervais Danone (Active) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing” )

7.9.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 260/41


Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/BHIM — Gervais Danone (Active)

(Zaak T-414/11)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Intrekking van oppositie - Afdoening zonder beslissing)

2013/C 260/73

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Duitsland) (vertegenwoordigers: D. Jochim en R. Egerer, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: K. Klüpfel, vervolgens D. Walicka, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: Compagnie Gervais Danone (Levallois Perret, Frankrijk) (vertegenwoordiger: M. de Justo Bailey, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 mei 2011 (zaak R 683/2010-1) betreffende een oppositieprocedure tussen Nutrichem Diät + Pharma GmbH en Compagnie Gervais Danone.

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist

2)

Verzoekster en interveniënte worden verwezen in hun eigen kosten en elk in de helft van de kosten van verweerder.