Home

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 13 juni 2012. # Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk iHotel - Ouder gemeenschapsbeeldmerk i-hotel - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-277/11.

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 13 juni 2012. # Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk iHotel - Ouder gemeenschapsbeeldmerk i-hotel - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-277/11.

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 13 juni 2012 —
Hotel Reservation Service Robert Ragge/BHIM —
Promotora Imperial (iHotel)

(Zaak T-277/11)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk iHotel — Ouder gemeenschapsbeeldmerk i-hotel — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 34, 42, 73, 93, 96)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 februari 2011 (zaak R 832/2010-1) inzake een oppositieprocedure tussen Promotora Imperial, SA en Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH zal haar eigen kosten en die van het BHIM dragen.