Home

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 10 oktober 2012. # Nicolas Wessang tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk star foods - Oudere gemeenschapsbeeld- en woordmerken STAR SNACKS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-333/11.

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 10 oktober 2012. # Nicolas Wessang tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk star foods - Oudere gemeenschapsbeeld- en woordmerken STAR SNACKS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-333/11.

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 10 oktober 2012 – Wessang/BHIM – Greinwald (star foods)

(Zaak T-333/11)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk star foods – Oudere gemeenschapsbeeld- en woordmerken STAR SNACKS – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Beeldmerk star foods en woordmerk STAR SNACKS (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 25-38)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 15 april 2011 (zaak R 1837/2010-4) inzake een oppositieprocedure tussen Nicolas Wessang en Greinwald GmbH

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 15 april 2011 (zaak R 1837/2010-4) wordt vernietigd met betrekking tot de waren van de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, met uitzondering van „bier” van klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het BHIM zal zijn eigen kosten en drie vierde van de kosten van Nicolas Wessang dragen.

4)

Nicolas Wessang zal een vierde van zijn eigen kosten dragen.

5)

Greinwald GmbH zal haar eigen kosten dragen.