Home

Zaak T-138/11: Beroep ingesteld op 11 maart 2011 — Ahouma/Raad

Zaak T-138/11: Beroep ingesteld op 11 maart 2011 — Ahouma/Raad

30.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 130/22


Beroep ingesteld op 11 maart 2011 — Ahouma/Raad

(Zaak T-138/11)

2011/C 130/43

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan, Ivoorkust) (vertegenwoordiger: G. Collard, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage:

vast te stellen dat, wat verzoeker Brouha Nathanaël Ahouma betreft, verordening (EU) nr. 25/2011 van de Raad van 14 januari 2011 en besluit 2011/18/GBVB van de Raad van 14 januari 2011, op 15 januari 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, niet feitelijk zijn gegrond,

bijgevolg,

verordening (EU) nr. 25/2011 van de Raad van 14 januari 2011 en besluit 2011/18/GBVB van de Raad van 14 januari 2011 nietig te verklaren;

subsidiair, te gelasten dat de naam van Brouha Nathanaël Ahouma van de lijsten in bijlage bij bedoelde verordening en bij bedoeld besluit wordt geschrapt.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten van de verzoekende partij komen in wezen overeen met die welke zijn aangevoerd in zaak T-137/11, Guiai Bi Poin/Raad.