Home

Zaak T-223/11: Beroep ingesteld op 20 april 2011 — Siemens/Commissie

Zaak T-223/11: Beroep ingesteld op 20 april 2011 — Siemens/Commissie

2.7.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/17


Beroep ingesteld op 20 april 2011 — Siemens/Commissie

(Zaak T-223/11)

2011/C 194/27

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Siemens AG (München, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Risse, R. Harbst en H. Haller, advocaten)

Verwerende partij: Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie

Conclusies

verweerster veroordelen tot betaling aan verzoekster van 16 114 147 EUR, te verhogen met interesten vanaf 20 april 2011 tegen een rentevoet die 8 procentpunten boven de Duitse basisrentevoet ligt;

verweerster verwijzen in alle advocatenhonoraria en andere in het kader van de onderhavige procedure opgekomen kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan.

1)

Eerste middel: overeenkomstig de met verweerster gesloten overeenkomst is verzoekster gerechtigd vergoeding te vorderen van de bijkomende kosten.

2)

Tweede middel: subsidiair, dergelijke kostenvergoeding dient te gebeuren overeenkomstig het Duitse recht, dat van toepassing is op de overeenkomst, meer bepaald overeenkomstig § 313 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB).