Home

Zaak T-396/11: Beroep ingesteld op 22 juli 2011 — ultra air/BHIM — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

Zaak T-396/11: Beroep ingesteld op 22 juli 2011 — ultra air/BHIM — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

8.10.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 298/19


Beroep ingesteld op 22 juli 2011 — ultra air/BHIM — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

(Zaak T-396/11)

2011/C 298/35

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ultra air GmbH (Hilden, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. König, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Duitsland)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 mei 2011, met kennisgeving op 20 mei 2011, in zaak R 374/2010-4;

verwerping van het beroep ingesteld op 16 maart 2010 door Donaldson Filtration Deutschland GmbH tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van het BHIM van 29 januari 2010 in nietigheidsprocedure nr. 2880 C;

verwijzing van het BHIM en Donaldson Filtration Deutschland GmbH, mocht deze partij interveniëren, in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: woordmerk „ultrafilter international” voor waren en diensten van de klassen 7, 11, 37, 41 en 42 — gemeenschapsmerk nr. 1121839

Houder van het gemeenschapsmerk: Donaldson Filtration Deutschland GmbH

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster

Motvering van de vordering tot nietigverklaring: De vordering is gesteund op absolute nietigheidsgronden in de zin van artikel 52, lid 2, sub a, en artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 3 van verordening nr. 207/2009 doordat het bestreden woordmerk beschrijvend is.

Beslissing van de nietigheidsafdeling: toewijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, leden 1 en 3, artikel 52, lid 1, sub a, artikel 56, lid 1, sub a, artikel 75, lid 1, en artikel 83 van verordening nr. 207/2009