Home

Zaak T-406/11: Beroep ingesteld op 29 juli 2011 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissie

Zaak T-406/11: Beroep ingesteld op 29 juli 2011 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissie

24.9.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 282/40


Beroep ingesteld op 29 juli 2011 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissie

(Zaak T-406/11)

2011/C 282/76

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero en M. Muñoz de Juan, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het bewijsaanbod te aanvaarden;

de aangevoerde gronden voor nietigverklaring te aanvaarden;

artikel 1, lid 1, van het besluit nietig te verklaren voor zover daarin wordt verklaard dat artikel 12, lid 5, van de TRLIS elementen van staatssteun bevat;

subsidiair, artikel 1, lid 1, van het bestreden besluit nietig te verklaren voor zover daarin wordt verklaard dat artikel 12, lid 5, van de TRLIS elementen van staatssteun bevat wanneer het wordt toegepast op verwervingen van deelnemingen die verwerving van zeggenschap veronderstellen;

subsidiair, artikel 4 van het besluit nietig te verklaren voor zover daarin terugvordering wordt gelast met betrekking tot verrichtingen van voor de bekendmaking in het Publicatieblad van het definitieve besluit;

subsidiair, artikel 1, lid 1 en subsidiair artikel 4 van het besluit nietig te verklaren voor zover het verrichtingen in Argentinië, Peru en Colombia betreft;

de Commissie in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep is gericht tegen besluit C(2010) 9566 van de Commissie van 12 januari 2011 inzake de fiscale afschrijving van financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen.

De middelen en voornaamste argumenten zijn gelijk aan die in zaak T-399/11, Banco de Santander en Santusa Holding/Commissie.