Home

Beschikking van de president van het Gerecht van 30 september 2011.

Beschikking van de president van het Gerecht van 30 september 2011.

Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - Fumus boni juris - Spoedeisendheid - Cumulatieve voorwaarden - Afweging van alle betrokken belangen - Volgorde van onderzoek en wijze van toetsing - Beoordelingsvrijheid van rechter in kort geding (Art. 256, lid 1, VWEU, 278 VWEU en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 11-13, 27)

2. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Bewijslast - Besluit van Europees Parlement tot opheffing van immuniteit van lid - Geen afbreuk aan recht om parlementair mandaat vrij uit te oefenen en aan goede werking van Parlement - Geen spoedeisendheid (Art. 278 VWEU en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 16, 23-26)

3. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Inaanmerkingneming van kennelijke onwettigheid van bestreden handeling - Bewijslast (Art. 278 VWEU en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 18-19)

4. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Bewijslast - Ontstaan van schade afhankelijk van toekomstige en onzekere gebeurtenissen - Geen spoedeisendheid (Art. 278 VWEU en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 21-22)

Voorwerp

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van het Europees Parlement van 10 mei 2011 om verzoekers immuniteit op te heffen

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.