Home

Beschikking van de president van het Gerecht van 23 januari 2012. # Henkel AG & Co. KGaA en Henkel France tegen Europese Commissie. # Kort geding - Mededinging - Niet-ontvankelijkheid. # Zaak T-607/11 R.

Beschikking van de president van het Gerecht van 23 januari 2012. # Henkel AG & Co. KGaA en Henkel France tegen Europese Commissie. # Kort geding - Mededinging - Niet-ontvankelijkheid. # Zaak T-607/11 R.

Beschikking van de president van het Gerecht van 23 januari 2012 — Henkel en Henkel France/Commissie

(Zaak T‑607/11 R)

„Kort geding — Mededinging — Beschikking van Commissie houdende weigering om nationale mededingingsautoriteit documenten over te leggen — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen procesbelang — Schending van vormvoorschriften — Gevraagde maatregelen die niet voorlopig zijn — Niet-ontvankelijkheid”

1.                     Kort geding — Opschorting van tenuitvoerlegging — Voorlopige maatregelen — Voorwaarden voor toekenning — Fumus boni juris — Spoedeisendheid — Ernstige en onherstelbare schade — Volgorde van onderzoek en wijze van toetsing — Beoordelingsvrijheid van rechter in kort geding (Art. 278 VWEU en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 13‑15)

2.                     Kort geding — Opschorting van tenuitvoerlegging — Voorwaarden voor ontvankelijkheid — Belang van verzoeker bij gevraagde opschorting — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging van negatieve beschikking van Commissie houdende weigering om nationale mededingingsautoriteit documenten over te leggen — Opschorting die situatie van verzoeker niet kan wijzigen — Daarvan uitgesloten (Art. 278 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 19, 21)

3.                     Kort geding — Voorlopige maatregelen — Voorwaarden voor toekenning — Voorwaarden voor ontvankelijkheid — Maatregelen die niet vooruitlopen op beslissing ten gronde — Verzoek om toegang tot documenten, dat is afgewezen bij beschikking waartegen beroep tot nietigverklaring is ingesteld — Voorwaarde niet vervuld — Niet-ontvankelijkheid van verzoek in kort geding (Art. 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 23‑24)

Voorwerp

Verzoek om voorlopige maatregelen in verband met de beschikking van de Commissie van 30 september 2011 (zaak COMP/39579 — wasmiddelen voor huishoudelijk gebruik — en zaak 09/0007 F) tot afwijzing van het verzoek van de Franse mededingingsautoriteit om haar in het kader van zaak 09/0007 F betreffende de sector detergentia in Frankrijk verschillende in zaak COMP/39579 overgelegde documenten over te dragen

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.