Home

Zaak C-15/12 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 september 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Raad en Commissie (Hogere voorziening — Dumping — Verordening (EG) nr. 826/2009 — Invoer van bepaalde magnesiabriketten uit China — Verordening (EG) nr. 384/96 — Artikel 2, lid 10, sub b — Billijke vergelijking — Artikel 11, lid 9 — Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek — Verplichting om zelfde methode toe te passen als bij onderzoek dat tot oplegging van recht heeft geleid — Wijziging van omstandigheden)

Zaak C-15/12 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 september 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Raad en Commissie (Hogere voorziening — Dumping — Verordening (EG) nr. 826/2009 — Invoer van bepaalde magnesiabriketten uit China — Verordening (EG) nr. 384/96 — Artikel 2, lid 10, sub b — Billijke vergelijking — Artikel 11, lid 9 — Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek — Verplichting om zelfde methode toe te passen als bij onderzoek dat tot oplegging van recht heeft geleid — Wijziging van omstandigheden)

16.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 336/5


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 september 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Raad en Commissie

(Zaak C-15/12 P)(1)

(Hogere voorziening - Dumping - Verordening (EG) nr. 826/2009 - Invoer van bepaalde magnesiabriketten uit China - Verordening (EG) nr. 384/96 - Artikel 2, lid 10, sub b - Billijke vergelijking - Artikel 11, lid 9 - Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek - Verplichting om zelfde methode toe te passen als bij onderzoek dat tot oplegging van recht heeft geleid - Wijziging van omstandigheden)

2013/C 336/11

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (vertegenwoordigers: J.-F. Bellis en R. Luff)

Andere partijen in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J.-P. Hix, gemachtigde, bijgestaan door G. Berrisch, Rechtsanwalt, en N. Chesaites, barrister), Europese Commissie (vertegenwoordigers: E. Gippini Fournier en H. van Vliet, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 16 december 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Raad (T-423/09), waarbij het Gerecht het verzoek tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 826/2009 van de Raad van 7 september 2009 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1659/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde magnesiabriketten uit de Volksrepubliek China (PB L 240, blz. 7) heeft afgewezen — Vergelijking tussen de normale waarde en de uitvoerprijs — Inaanmerkingneming van de belasting over de toegevoegde waarde van het land van oorsprong — Toepassing van een andere methode dan bij het oorspronkelijke onderzoek — Onjuiste rechtsopvattingen

Dictum

1.

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2.

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd wordt verwezen in de kosten van het onderhavige geding.

3.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten.