Home

Zaak C-62/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 juni 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — Galin Kostov/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 9, lid 1 — Begrip „belastingplichtige” — Natuurlijke persoon — Belastbare dienst — Incidenteel verrichte dienst — Geen verband met voor btw geregistreerde en daaraan onderworpen beroepsactiviteit — Zelfstandig gerechtsdeurwaarder)

Zaak C-62/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 juni 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — Galin Kostov/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 9, lid 1 — Begrip „belastingplichtige” — Natuurlijke persoon — Belastbare dienst — Incidenteel verrichte dienst — Geen verband met voor btw geregistreerde en daaraan onderworpen beroepsactiviteit — Zelfstandig gerechtsdeurwaarder)

3.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 225/26


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 juni 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — Galin Kostov/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zaak C-62/12)(1)

(Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde - Richtlijn 2006/112/EG - Artikel 9, lid 1 - Begrip „belastingplichtige” - Natuurlijke persoon - Belastbare dienst - Incidenteel verrichte dienst - Geen verband met voor btw geregistreerde en daaraan onderworpen beroepsactiviteit - Zelfstandig gerechtsdeurwaarder)

2013/C 225/41

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Administrativen sad — Varna

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Galin Kostov

Verwerende partij: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Administrativen sad — Varna — Uitlegging van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) — Begrip belastingplichtige — Btw-plichtigheid van een natuurlijke persoon voor belastbare diensten die hij incidenteel verricht en die geen verband houden met het door hem uitgeoefende vrije beroep van gerechtsdeurwaarder

Dictum

Artikel 9, lid 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat een natuurlijke persoon die voor zijn activiteiten als zelfstandig gerechtsdeurwaarder reeds onderworpen is aan de belasting over de toegevoegde waarde, ook voor elke andere economische activiteit, die hij incidenteel verricht, als „belastingplichtige” moet worden aangemerkt, mits deze activiteit een activiteit in de zin van artikel 9, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2006/112 is.