Home

Zaak C-183/12 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 6 juni 2013 — Chafiq Ayadi/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) — Beperkende maatregelen ten aanzien van sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa’ida-netwerk en Taliban — Verordening (EG) nr. 881/2002 — Beroep tot nietigverklaring — Schrapping van belanghebbende van lijst van betrokken personen en entiteiten — Procesbelang)

Zaak C-183/12 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 6 juni 2013 — Chafiq Ayadi/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) — Beperkende maatregelen ten aanzien van sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa’ida-netwerk en Taliban — Verordening (EG) nr. 881/2002 — Beroep tot nietigverklaring — Schrapping van belanghebbende van lijst van betrokken personen en entiteiten — Procesbelang)

3.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 225/31


Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 6 juni 2013 — Chafiq Ayadi/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie

(Zaak C-183/12 P)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) - Beperkende maatregelen ten aanzien van sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa’ida-netwerk en Taliban - Verordening (EG) nr. 881/2002 - Beroep tot nietigverklaring - Schrapping van belanghebbende van lijst van betrokken personen en entiteiten - Procesbelang)

2013/C 225/52

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Chafiq Ayadi (vertegenwoordigers: P. Moser, QC, en E. Grieves, barrister, gemachtigd door H. Miller, solicitor)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Konstantinidis, T. Scharf en E. Paasivirta, gemachtigden), Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: E. Finnegan en G. Étienne, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de Commissie: Ierland (vertegenwoordigers: E. Creedon, gemachtigde, bijgestaan door E. Regan SC en N. Travers, BL)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 31 januari 2012, Chafiq Ayadi/Europese Commissie (T-527/09), waarbij het Gerecht heeft vastgesteld dat op het beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring van verordening (EG) nr. 954/2009 van de Commissie van 13 oktober 2009 tot 114e wijziging van verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban (PB L 269, blz. 20) niet meer behoeft te worden beslist — Schrapping van de betrokkene van de lijst van betrokken personen en entiteiten

Dictum

1)

De beschikking van het Gerecht van de Europese Unie van 31 januari 2012, Ayadi/Commissie (T-527/09) wordt vernietigd voor zover daarin is vastgesteld dat op de door Chafiq Ayadi bij hem ingestelde vordering tot nietigverklaring niet meer behoeft te worden beslist.

2)

De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie, dat opnieuw uitspraak zal doen op het beroep tot nietigverklaring van Chafiq Ayadi.

3)

De beslissing over de kosten wordt aangehouden.