Home

Zaak C-196/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 november 2013 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie (Beroep wegens nalaten — Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie — Ambtenarenstatuut — Aanpassing van aanpassingscoëfficiënten — Besluit van Raad — Weigering om voorstel van Commissie aan te nemen — Stilzitten — Niet-ontvankelijkheid)

Zaak C-196/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 november 2013 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie (Beroep wegens nalaten — Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie — Ambtenarenstatuut — Aanpassing van aanpassingscoëfficiënten — Besluit van Raad — Weigering om voorstel van Commissie aan te nemen — Stilzitten — Niet-ontvankelijkheid)

8.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 39/4


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 november 2013 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

(Zaak C-196/12)(1)

(Beroep wegens nalaten - Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie - Ambtenarenstatuut - Aanpassing van aanpassingscoëfficiënten - Besluit van Raad - Weigering om voorstel van Commissie aan te nemen - Stilzitten - Niet-ontvankelijkheid)

2014/C 39/07

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall, D. Martin en J.-P. Keppenne, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verzoekende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: A. Neergaard en S. Seyr, gemachtigden)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van de verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: T. Henze en J. Möller, gemachtigden), Koninkrijk Spanje (vertegenwoordigers: N. Díaz Abad en S. Centeno Huerta, gemachtigden), Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: C. Wissels en M. Bulterman, gemachtigden), Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: E. Jenkinson en J. Beeko, gemachtigden, bijgestaan door R. Palmer, barrister)

Voorwerp

Beroep wegens nalaten — Onrechtmatig nalaten van de Raad, het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen, aan te nemen — Niet-vaststelling van de op de verschillende plaatsen van tewerkstelling toepasselijke aanpassingscoëfficiënten — Schending van de artikelen 64 en 65 van het Ambtenarenstatuut en van de artikelen 1, 3 en 10 van bijlage XI daarbij

Dictum

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.

3.

De Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland alsook het Europees Parlement zullen elk hun eigen kosten dragen.