Home

Zaak C-274/12 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2013 — Telefónica SA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Recht van beroep — Procesbevoegdheid — Natuurlijke of rechtspersonen — Handeling die hen individueel raakt — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Beschikking waarbij staatssteun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Recht op effectieve rechterlijke bescherming)

Zaak C-274/12 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2013 — Telefónica SA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Recht van beroep — Procesbevoegdheid — Natuurlijke of rechtspersonen — Handeling die hen individueel raakt — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Beschikking waarbij staatssteun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Recht op effectieve rechterlijke bescherming)

22.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 52/12


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2013 — Telefónica SA/Europese Commissie

(Zaak C-274/12 P)(1)

(Hogere voorziening - Beroep tot nietigverklaring - Artikel 263, vierde alinea, VWEU - Recht van beroep - Procesbevoegdheid - Natuurlijke of rechtspersonen - Handeling die hen individueel raakt - Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt - Beschikking waarbij staatssteun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard - Recht op effectieve rechterlijke bescherming)

2014/C 52/19

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Telefónica SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: J. Ruiz Calzado en J. Domínguez Pérez, abogados, en M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Němečková en C. Urraca Caviedes, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 21 maart 2012, Telefónica/Commissie (T-228/10), waarbij niet-ontvankelijk is verklaard een verzoek tot nietigverklaring van artikel 1, lid 1, van beschikking 2011/5/EG van de Commissie van 28 oktober 2009 inzake de belastingafschrijving van de financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen C-45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) die door Spanje is toegepast (PB 2011, L 7, blz. 48)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Telefónica SA wordt verwezen in de kosten.