Home

Zaak C-311/12: Beschikking van de president van het Hof van 7 februari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Nienburg — Duitsland) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

Zaak C-311/12: Beschikking van de president van het Hof van 7 februari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Nienburg — Duitsland) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

13.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/19


Beschikking van de president van het Hof van 7 februari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Nienburg — Duitsland) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

(Zaak C-311/12)(1)

2013/C 108/48

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.