Home

Zaak C-316/12: Beschikking van de president van het Hof van 4 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

Zaak C-316/12: Beschikking van de president van het Hof van 4 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

2.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/16


Beschikking van de president van het Hof van 4 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

(Zaak C-316/12)(1)

2013/C 63/30

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.