Home

Zaak C-341/12 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 21 maart 2013 — Mizuno KK/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Artikel 181 van Reglement voor procesvoering van Hof — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk dat letter „G” en twee symbolen voor geslacht bevat — Oppositie door houder van beeldmerk dat letter „G” en symbool „+” bevat — Weigering van inschrijving door kamer van beroep)

Zaak C-341/12 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 21 maart 2013 — Mizuno KK/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Artikel 181 van Reglement voor procesvoering van Hof — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk dat letter „G” en twee symbolen voor geslacht bevat — Oppositie door houder van beeldmerk dat letter „G” en symbool „+” bevat — Weigering van inschrijving door kamer van beroep)

3.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 225/46


Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 21 maart 2013 — Mizuno KK/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-341/12 P)(1)

(Hogere voorziening - Artikel 181 van Reglement voor procesvoering van Hof - Gemeenschapsmerk - Beeldmerk dat letter „G” en twee symbolen voor geslacht bevat - Oppositie door houder van beeldmerk dat letter „G” en symbool „+” bevat - Weigering van inschrijving door kamer van beroep)

2013/C 225/79

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Mizuno KK (vertegenwoordigers: T. Raab en H. Lauf, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 8 mei 2012, Mizuno/BHIM — Golfino (G) (T-101/11), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 15 december 2010 (zaak R 821/2010-1) inzake een oppositieprocedure tussen Mizuno KK en Golfino AG — Beeldteken dat de letter „G” en de twee symbolen voor het geslacht bevat — Gevaar voor verwarring met een beeldmerk dat de letter „G” en het symbool „+” bevat — Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Mizuno KK wordt verwezen in de kosten.