Home

Zaak F-37/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Psychisch geweld — Onderzoeksprocedure — Rapport van het onderzoekscomité — Onjuiste definitie van psychisch geweld — Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht — Nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)

Zaak F-37/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Psychisch geweld — Onderzoeksprocedure — Rapport van het onderzoekscomité — Onjuiste definitie van psychisch geweld — Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht — Nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)

62012FA0037Zaak F-37/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 — De Nicola/EIB (Openbare dienst — Personeel van de EIB — Psychisch geweld — Onderzoeksprocedure — Rapport van het onderzoekscomité — Onjuiste definitie van psychisch geweld — Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht — Nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)PB C 048 van 08.02.2016pdf08-02-2016http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012FA0037http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012FA0037