Home

Zaak F-97/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2013 — Thomé/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10 — Besluit om geslaagde kandidaat niet aan te werven — Toelatingscriteria — Universitair diploma)

Zaak F-97/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2013 — Thomé/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10 — Besluit om geslaagde kandidaat niet aan te werven — Toelatingscriteria — Universitair diploma)

11.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/28


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2013 — Thomé/Commissie

(Zaak F-97/12)(1)

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkend onderzoek - Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10 - Besluit om geslaagde kandidaat niet aan te werven - Toelatingscriteria - Universitair diploma)

2014/C 9/46

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Florence Thomé (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en M. G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG van de Commissie om verzoekster na haar succesvolle deelname aan vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10-EPA niet aan te werven en verzoek om schadevergoeding

Dictum

1)

De besluiten van de Europese Commissie van 11 november 2011 en 5 juni 2012 worden nietig verklaard.

2)

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 14 000 EUR aan Thomé.

3)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

4)

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Thomé.