Home

Zaak F-125/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2013 — Sesma Merino/BHIM (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Doelstellingen 2011/2012 — Geen bezwarend besluit — Beroep niet-ontvankelijk)

Zaak F-125/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2013 — Sesma Merino/BHIM (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Doelstellingen 2011/2012 — Geen bezwarend besluit — Beroep niet-ontvankelijk)

1.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 31/20


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2013 — Sesma Merino/BHIM

(Zaak F-125/12)(1)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordelingsrapport - Doelstellingen 2011/2012 - Geen bezwarend besluit - Beroep niet-ontvankelijk)

2014/C 31/33

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spanje) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordigers: G. Faedo, R. Pethke en P. Saba, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over 2011 en van het besluit houdende vaststelling van de te bereiken doelstellingen alsmede verzoek om schadevergoeding

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Sesma Merino zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).