Home

Zaak F-87/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 mei 2013 Alsteens/Commissie ( „Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Verlenging van overeenkomst — Gedeeltelijke nietigverklaring — Herziening” )

Zaak F-87/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 mei 2013 Alsteens/Commissie ( „Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Verlenging van overeenkomst — Gedeeltelijke nietigverklaring — Herziening” )

31.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/51


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 mei 2013 Alsteens/Commissie

(Zaak F-87/12)(1)

(Openbare dienst - Tijdelijk functionaris - Verlenging van overeenkomst - Gedeeltelijke nietigverklaring - Herziening)

2013/C 252/94

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de periode van verlenging van verzoekers overeenkomst te beperken

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Alsteens draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.