Home

Zaak F-144/12: Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

Zaak F-144/12: Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

26.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/77


Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

(Zaak F-144/12)

2013/C 26/163

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot overdracht van de pensioenrechten van de verzoekende partij aan de pensioenregeling van de Unie, waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partij

artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut onwettig verklaren;

het besluit van 3 februari 2012 om voor de overdracht van de pensioenrechten van de verzoekende partij de parameters toe te passen bedoeld in de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011, nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.