Home

Zaak F-155/12: Beroep ingesteld op 19 december 2012 — ZZ/Commissie

Zaak F-155/12: Beroep ingesteld op 19 december 2012 — ZZ/Commissie

2.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/26


Beroep ingesteld op 19 december 2012 — ZZ/Commissie

(Zaak F-155/12)

2013/C 63/51

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet te plaatsen op de reservelijst van selectieprocedure EPSO/AD/215/11

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van EPSO van 19 september 2012;

indien nodig, nietigverklaring van het besluit van EPSO van 28 juni 2012;

subsidiair, vergoeding van de geleden schade;

in elk geval, vergoeding van alle kosten die verzoeker voor zijn verdediging heeft moeten maken.