Home

Zaak T-34/12: Arrest van het Gerecht van 28 november 2013 — Herbacin cosmetic/BHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk HERBA SHINE — Oudere, internationale, nationale en gemeenschapswoordmerken Herbacin — Relatieve weigeringsgrond — Normaal gebruik van oudere merken — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009” )

Zaak T-34/12: Arrest van het Gerecht van 28 november 2013 — Herbacin cosmetic/BHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk HERBA SHINE — Oudere, internationale, nationale en gemeenschapswoordmerken Herbacin — Relatieve weigeringsgrond — Normaal gebruik van oudere merken — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009” )

18.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 15/14


Arrest van het Gerecht van 28 november 2013 — Herbacin cosmetic/BHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

(Zaak T-34/12)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk HERBA SHINE - Oudere, internationale, nationale en gemeenschapswoordmerken Herbacin - Relatieve weigeringsgrond - Normaal gebruik van oudere merken - Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 - Motiveringsplicht - Artikel 75 van verordening nr. 207/2009)

2014/C 15/19

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Eberhardt, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Laboratoire Garnier et Cie (Parijs, Frankrijk)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 22 november 2011 (zaak R 2255/2010-1) inzake een oppositieprocedure tussen Herbacin cosmetic GmbH en Laboratoire Garnier et Cie

Dictum

1.

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 22 november 2011 (zaak R 2255/2010-1) wordt vernietigd.

2.

Het BHIM wordt verwezen in de kosten.