Home

Zaak T-424/12: Arrest van het Gerecht van 28 november 2013 — Gaumina/EIGE ( „Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbesteding — Verrichting van diensten ter ondersteuning van communicatieactiviteiten van EIGE — Afwijzing van offerte van inschrijver — Motiveringsplicht” )

Zaak T-424/12: Arrest van het Gerecht van 28 november 2013 — Gaumina/EIGE ( „Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbesteding — Verrichting van diensten ter ondersteuning van communicatieactiviteiten van EIGE — Afwijzing van offerte van inschrijver — Motiveringsplicht” )

18.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 15/15


Arrest van het Gerecht van 28 november 2013 — Gaumina/EIGE

(Zaak T-424/12)(1)

(Overheidsopdrachten voor diensten - Aanbesteding - Verrichting van diensten ter ondersteuning van communicatieactiviteiten van EIGE - Afwijzing van offerte van inschrijver - Motiveringsplicht)

2014/C 15/21

Procestaal: Litouws

Partijen

Verzoekende partij: UAB Gaumina (Vilnius, Litouwen) (vertegenwoordigers: S. Aviža en D. Soloveičikas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (vertegenwoordigers: V. Langbakk, gemachtigde, bijgestaan door J. Stuyck en A.-M. Vandromme, advocaten)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van het EIGE van 26 juli 2012 tot afwijzing van de offerte van Gaumina UAB in aanbestedingsprocedure EIGE/2012/ADM/13

Dictum

1.

Het besluit van het Europees Instituut voor gendergelijkheid van 26 juli 2012 tot afwijzing van de offerte van UAB Gaumina in aanbestedingsprocedure EIGE/2012/ADM/13 wordt nietig verklaard.

2.

EIGE draagt haar eigen kosten en die van Gaumina.