Home

Zaak T-484/12: Arrest van het Gerecht van 25 september 2014 — CEWE Stiftung/BHIM (SMILECARD) [ „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SMILECARD — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009” ]

Zaak T-484/12: Arrest van het Gerecht van 25 september 2014 — CEWE Stiftung/BHIM (SMILECARD) [ „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SMILECARD — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009” ]

10.11.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 395/41


Arrest van het Gerecht van 25 september 2014 — CEWE Stiftung/BHIM (SMILECARD)

(Zaak T-484/12)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SMILECARD - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009”])

2014/C 395/49

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: CEWE Stiftung & Co. KGaA, voorheen CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: U. Sander, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Pohlmann, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 3 september 2012 (zaak R 2279/2011-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken SMILECARD als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

CEWE Stiftung & Co. KGaA wordt verwezen in de kosten.