Home

Zaak T-500/12: Arrest van het Gerecht van 5 februari 2015 — Ryanair/Commissie [ „Staatssteun — Ierse belasting op vliegtuigpassagiers — Lager tarief voor bestemmingen op maximaal 300 km afstand van de luchthaven van Dublin — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Voordeel — Selectiviteit — Aanwijzing van de steunbegunstigden — Artikel 14 van verordening (EG) nr. 659/1999 — Motiveringsplicht” ]

Zaak T-500/12: Arrest van het Gerecht van 5 februari 2015 — Ryanair/Commissie [ „Staatssteun — Ierse belasting op vliegtuigpassagiers — Lager tarief voor bestemmingen op maximaal 300 km afstand van de luchthaven van Dublin — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Voordeel — Selectiviteit — Aanwijzing van de steunbegunstigden — Artikel 14 van verordening (EG) nr. 659/1999 — Motiveringsplicht” ]

23.3.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 96/13


Arrest van het Gerecht van 5 februari 2015 — Ryanair/Commissie

(Zaak T-500/12)(1)

([„Staatssteun - Ierse belasting op vliegtuigpassagiers - Lager tarief voor bestemmingen op maximaal 300 km afstand van de luchthaven van Dublin - Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast - Voordeel - Selectiviteit - Aanwijzing van de steunbegunstigden - Artikel 14 van verordening (EG) nr. 659/1999 - Motiveringsplicht”])

(2015/C 096/16)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ryanair Ltd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: B. Kennelly, barrister, en E. Vahida en I.-G. Metaxas-Maragkidis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Flynn, D. Grespan en T. Maxian Rusche, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van de verzoekende partij: Aer Lingus Ltd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: K. Bacon, D. Scannell, D. Bailey, barristers, en A. Burnside, solicitor)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Ierland (vertegenwoordigers: E. Creedon, A. Joyce en J. Quaney, gemachtigden, bijgestaan door E. Regan, SC, en B. Doherty, barrister)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van besluit 2013/199/EU van de Commissie van 25 juli 2012 betreffende steunmaatregel SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Verschillende vliegbelastingtarieven toegepast door Ierland (PB 2013, L 119, blz. 30).

Dictum

1)

Artikel 4 van besluit 2013/199/EU van de Commissie van 25 juli 2012 betreffende steunmaatregel SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Verschillende vliegbelastingtarieven toegepast door Ierland, wordt nietig verklaard voor zover Ierland daarbij gelast wordt de steun, waarvan het bedrag in punt 70 van dit besluit is vastgesteld op 8 EUR per passagier, van de begunstigden ervan terug te vorderen.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Europese Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in de helft van de kosten van Ryanair Ltd.

4)

Ryanair draagt de helft van haar eigen kosten.

5)

Aer Lingus Ltd en Ierland dragen hun eigen kosten.