Home

Zaak T-523/12: Arrest van het Gerecht van 24 juni 2014 — Rani Refreshments/BHIM — Global-Invest Bartosz Turek (Sani) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Sani — Oudere gemeenschapsbeeldmerken Hani of llani en RANI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” ]

Zaak T-523/12: Arrest van het Gerecht van 24 juni 2014 — Rani Refreshments/BHIM — Global-Invest Bartosz Turek (Sani) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Sani — Oudere gemeenschapsbeeldmerken Hani of llani en RANI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” ]

4.8.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 253/27


Arrest van het Gerecht van 24 juni 2014 — Rani Refreshments/BHIM — Global-Invest Bartosz Turek (Sani)

(Zaak T-523/12)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Sani - Oudere gemeenschapsbeeldmerken Hani of llani en RANI - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”])

2014/C 253/38

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Rani Refreshments FZCO (Jebel Ali, Verenigde Arabische Emiraten) (vertegenwoordiger: M. Chapple, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: P. Geroulakos, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Global-Invest Bartosz Turek (Poczesna, Polen)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 27 september 2012 (zaak R 236/2012-4) inzake een oppositieprocedure tussen Aujan Industries Co. (S J C) en Global-Invest Bartosz Turek

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Rani Refreshments FZCO wordt verwezen in de kosten.