Home

Zaak T-25/12: Beschikking van het Gerecht van 3 oktober 2012 — 3M Pumps/BHIM — 3M (3M Pumps)

Zaak T-25/12: Beschikking van het Gerecht van 3 oktober 2012 — 3M Pumps/BHIM — 3M (3M Pumps)

24.11.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 366/40


Beschikking van het Gerecht van 3 oktober 2012 — 3M Pumps/BHIM — 3M (3M Pumps)

(Zaak T-25/12)(1)

2012/C 366/81

Procestaal: Italiaans

De president van de Vijfde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.