Home

Zaak T-214/12: Beschikking van het Gerecht van 2 december 2013 — Indesit Company/BHIM — ILVE (quadrio)

Zaak T-214/12: Beschikking van het Gerecht van 2 december 2013 — Indesit Company/BHIM — ILVE (quadrio)

15.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 45/44


Beschikking van het Gerecht van 2 december 2013 — Indesit Company/BHIM — ILVE (quadrio)

(Zaak T-214/12)(1)

2014/C 45/76

Procestaal: Italiaans

De president van de Negende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.