Home

Zaak T-222/12: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2013 — National Trust for Scotland/BHIM — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

Zaak T-222/12: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2013 — National Trust for Scotland/BHIM — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

16.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 336/30


Beschikking van het Gerecht van 16 september 2013 — National Trust for Scotland/BHIM — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

(Zaak T-222/12)(1)

2013/C 336/64

Procestaal: Engels

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.