Home

Zaak T-258/12: Beschikking van het Gerecht van 2 juli 2013 — Mederer/BHIM — Katjes Fassin (SOCCER GUMS) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing” )

Zaak T-258/12: Beschikking van het Gerecht van 2 juli 2013 — Mederer/BHIM — Katjes Fassin (SOCCER GUMS) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing” )

10.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/10


Beschikking van het Gerecht van 2 juli 2013 — Mederer/BHIM — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)

(Zaak T-258/12)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositie - Intrekking van oppositie - Afdoening zonder beslissing)

2013/C 233/17

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Mederer GmbH (Fürth, Duitsland) (vertegenwoordigers: O. Ruhl en C. Sachs, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: G. Marten en R. Pethke, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich s. Rhein, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Schmitz en C. Osterrieth, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 10 april 2012 (zaak R 225/2011-4) inzake een oppositieprocedure tussen Mederer GmbH en Katjes Fassin GmbH & Co. KG

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Verzoekster en interveniënte dragen hun eigen kosten en worden elk verwezen in de helft van de kosten van verweerder.