Home

Zaak T-403/12 R: Beschikking van de kortgedingrechter van 14 november 2012 — Intrasoft International/Commissie ( „Kort geding — Overheidsopdrachten — Aanbestedingsprocedure — Afwijzing van offerte — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid” )

Zaak T-403/12 R: Beschikking van de kortgedingrechter van 14 november 2012 — Intrasoft International/Commissie ( „Kort geding — Overheidsopdrachten — Aanbestedingsprocedure — Afwijzing van offerte — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid” )

12.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/38


Beschikking van de kortgedingrechter van 14 november 2012 — Intrasoft International/Commissie

(Zaak T-403/12 R)

(Kort geding - Overheidsopdrachten - Aanbestedingsprocedure - Afwijzing van offerte - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging - Geen spoedeisendheid)

2013/C 9/69

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Intrasoft International SA (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Erlbacher en E. Georgieva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de delegatie van de Europese Unie in de Republiek Servië van 10 augustus 2012, waarbij de offerte is afgewezen die verzoekster had ingediend in het kader van aanbestedingsprocedure EuropeAid/131367/C/SER/RS betreffende technische bijstand aan de douanedienst van Servië in het kader van de modernisering van het douanesysteem (PB 2011/S 160 262712), en van de beslissing van de delegatie van de Europese Unie in de Republiek Servië van 12 september 2012, waarbij haar is meegedeeld dat het evaluatiecomité had aanbevolen de opdracht aan een andere inschrijver te gunnen.

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.