Home

Zaak T-456/12: Beschikking van het Gerecht van 10 juni 2016 — British Telecommunications/Commissie

Zaak T-456/12: Beschikking van het Gerecht van 10 juni 2016 — British Telecommunications/Commissie

29.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/35


Beschikking van het Gerecht van 10 juni 2016 — British Telecommunications/Commissie

(Zaak T-456/12)(1)

(2016/C 314/47)

Procestaal: Engels

De president van de Vierde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.