Home

Zaak T-366/12: Beroep ingesteld op 10 augustus 2012 — Katjes Fassin/BHIM (Yoghurt-Gums)

Zaak T-366/12: Beroep ingesteld op 10 augustus 2012 — Katjes Fassin/BHIM (Yoghurt-Gums)

20.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 319/12


Beroep ingesteld op 10 augustus 2012 — Katjes Fassin/BHIM (Yoghurt-Gums)

(Zaak T-366/12)

2012/C 319/22

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Schmitz, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 11 juni 2012 in zaak R 523/2012-4 te vernietigen en in die zin te wijzigen dat het beroep volledig wordt verworpen;

verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk met het woordelement „Yoghurt-Gums” voor waren van de klassen 6, 24 en 30 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 9 455 197

Beslissing van de onderzoeker: gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen:

schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009

schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009