Home

Zaak T-367/12: Beroep ingesteld op 10 augustus 2012 — MOL/BHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)

Zaak T-367/12: Beroep ingesteld op 10 augustus 2012 — MOL/BHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)

20.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 319/12


Beroep ingesteld op 10 augustus 2012 — MOL/BHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)

(Zaak T-367/12)

2012/C 319/23

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Boedapest, Hongarije) (vertegenwoordiger: K. Szamosi, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spanje)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 mei 2012 in zaak R 2532/2011-2 wijzigen en de inschrijving van het litigieuze gemeenschapsmerk toestaan voor alle betrokken waren en diensten; en

verweerder verwijzen in verzoeksters kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „MOL Blue Card” voor onder meer waren en diensten van de klassen 35 en 36 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. W01030440

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: gemeenschapswoordmerk „BLUE” (nr. 8549172) voor onder meer diensten van klasse 35; gemeenschapswoordmerk „BLUE BBVA” (nr. 2065621) voor onder meer diensten van de klassen 35 en 36; gemeenschapswoordmerk „TARJETA BLUE BBVA” (nr. 2277291) voor onder meer diensten van klasse 36

Beslissing van de oppositieafdeling: volledige afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: toewijzing van het beroep en afwijzing van de aanvraag voor alle diensten van de klassen 35 en 36

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 van de Raad